Araştırma Süreci

Barbaros Köyü Su Kültürü Mirasını araştırma sürecimiz, yaşadığımız yöredeki suya dair hikâyeleri ve çevremizde gördüğümüz su yapılarını merak edişimizle başladı. Bölgede, suya ulaşım yöntemlerinin değişimiyle unutulmaya yüz tutmuş bu mirası ortaya çıkarma niyetimizin yanı sıra halen devam eden suya erişim problemlerimizin çözümünde suyun kaynağı ve döngüleriyle tekrardan ilişki kurmamıza yardımcı olması umuduyla, eski deneyimleri kayıt altına alarak onları farklı boyutlarıyla araştırmaya karar verdik. 

Araştırma süreci iki boyutta gerçekleşti; somut miras öğelerini ziyaret edip yerlerini ve durumlarını tespit etmek ve bu öğeler etrafında şekillenen somut olmayan kültürü yaptığımız sözlü tarih çalışması ile kayıt altına almak. Ev ziyaretlerinde ve köy içinde geçirilen zamanlarda başta köyün büyükleri olmak üzere toplam 36 köy sakini ile görüştük; yaşanmış ve sözlü olarak devralınmış birçok öykü ve anlatı derledik. Onların yanı sıra bölgeye ve suya dair çeşitli araştırmalar yapmış / yapmakta olan akademisyenlerle görüştük, çalışmalarını inceledik. Araştırmamızın diğer ayağı olan kuyular, göletler, çeşmeler ve su değirmeni gibi somut su kültürü mirası öğelerinin yaklaşık 160 tanesini tespit ettik, durumlarını inceledik ve coğrafi bilgi sistemine kaydettik. Bu araştırma süreci bu yolculuğa çıkanların ve sonradan dâhil olanların merakı canlı oldukça devam edecektir.

Biz bu yolculuğa başlayanlar; su ve çevresinde oluşan kültürü araştırırken toplumsal bellekte yeri olan ve giderek canlılığını yitiren yağmur suyu toplama teknikleri ve çevresinde şekillenen alışkanlıkları, gelenekleri, hikâyeleri derleyip onları metinsel ve görsel üretimlerle aktarmaya, harita ve rota çalışmasıyla bilinirliğini arttırmaya ve doğa sanatı deneyimleriyle yeniden yorumlamaya niyet ediyoruz. Bu çalışmaların hem bölgemizde hem de dünyada suyun ve su kaynaklarına ulaşımın sürdürülebilirliğine katkı sunmasını ve konuyu gündemde tutmaya hizmet etmesini diliyoruz.