Hakkımızda

Bu proje, yaklaşık 3 yıldır Barbaros Köyü’nde yerleşik olarak yaşayan, yaşamın doğal döngülerine meraklı, yerel bilginin kıymetinin farkında ve kendi armağanlarını çevresine bir katkı olarak sunmaya istekli iki yakın arkadaşın başlatıcısı olduğu, suyun bölgede gösterdiği varlık üzerine bir araştırma, paylaşma ve deneyimleme yolculuğudur. 

Hem günlük hayatımızda suya dair karşılaştığımız sorunlara çözüm arayışımız hem de köyün geçmişinden gelen suya dair yaşanmışlıklar ve kültüre olan merakımız geçmişin ışığında geleceğe ne aktarabiliriz sorusunu canlandırdı. Etrafımızda gördüğümüz artık işlevlerini yerine getirmeyen kuyuları ve göletleri ziyaret ettik. Sorular sorduk, kuyuların ve suyun etrafındaki hikayeleri dinlemeye başladık.  

Bu yolculuğa destekçi olarak  Kültür İçin Alan inisiyatifinin katılmasıyla birlikte yörede hiç kapanmayan bir gündem olan su çok çeşitli boyutlarıyla ele alınabilecek bir konu haline gelmiştir. Şu an bu proje kapsamında suyun somut ve soyut kültür unsurları birer miras olarak ele alınmakta; sözlü tarih aktarımı, doğa sanatı uygulamaları ve su kültürü unsurlarının tanınır ve  ziyaret edilebilir olması için çalışılmaktadır.  

Barbaros Su Kültürü Mirası projesinin niyeti, suyun yaşamsal değerini ve insanla etkileşimini hatırlamaya davet etmektir. 

Bu yola birlikte çıkanlar, yaşadıkları yeri daha yakından gözlemler, çevrelerindeki insanlara daha merakla kulak verir, birlikte öğrenirler; geçmiş ile hikâyeler aracılığı ile bağ kurarlar ve Doğa Sanatı bakış açısı ile olanın güzelliğini ve içinde barındırdığı olasılıkları keşfederler. Barbaros Su Kültürü Mirasını araştırma ve paylaşma yolculuğu doğal olarak yitirilen ve hızla kaybedilen kültürün yasını tutar; geçmişin katkısını onurlandırırken  yeni hayaller kurmaya da vesile olur. Suya dair konuşulabilecek ne varsa, bunların yerelde bir gündem haline gelmesi için öncelikle Barbaros Köyü’nün kendi insanlarını miraslarını sahiplenmeye davet eder.

Logomuzun hikayesi

Bircan Akay’ın Barbaros Su Kültürü Mirası için tasarladığı Logo; köyün su kültürü anlayışından ilhamla tasarlanmıştır. Barbaros Köyü’nün havası ve suyu çevre köylerinden farklıdır, buraya geldiğinizde havası ve halkı bir ayrı kucaklar sizi. Köyün hangi yolundan gelirseniz gelin köyün merkezine ulaşmanız ve o kucaklamayı hissetmeniz mümkünüdür. Bu köyde bir çok avluda su kuyuları bulunmaktadır, yıllar önce köylünün susuzluk çektiği zamanlarda insanlar birlik olup komşularındaki kuyu sularını birlikte kullanıp paylaşmışlar, hatta bir zaman tüm köy susuz kalmış ve bu sefer komşu köy Barbaros ile suyunu paylaşmış. İşte bu ve benzeri hikayelerden ilhamla tasarlanan logomuzda, aslında bir damla suyun tüm köy halkına yetebildiğini, içindeki kova formunun küçüklüğüyle de bir damla suyun kıymeti vurgulanmıştır.

Hazal Öztetikler

Proje Koordinatörü

Aliye Burcu Ertunç

Saha Koordinatörü

Bircan Akay

Grafik Tasarım & İllüstrasyon

Yol Arkadaşları

Barbaroslu bir ailenin işletmesini üstlendiği, çeşitli kültür ve sanat çalışmalarının yürütüldüğü Mimas Sanat ve Kültür Evi etkinliklerimizin mekansal destekçisi ve sürecin önemli bir paydaşıdır. Farklı sanat dallarındaki uzmanlıklarıyla bu alana gönül ve emek veren İzmirli Patika Doğa Sanatı Grubu ise projemizin sanatsal faaliyetlerini üstlenen değerli bir paydaşıdır.

2019’dan bu yana muhtarlık görevini üstlenen Barbaros Ersan ve azaları, köydeki yaşamın huzurla sürdürebilmesi için kısa, orta ve uzun vadeyi gözeterek çok çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Eski zamanlardan bugüne suyun insanlara ulaştırılması konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiş olsa da bugün Barbaros Köyü’nde suya erişim ve kaynakların sürdürülebilirliği, halâ üzerinde çalışılması gereken bir konu olarak muhtarlığın gündeminde yer almaktadır. Aktif kullanılan göletlerin bakım ve iyileştirilmesi, köyün artezyeni ve diğer kanal sistemleriyle ilgili çalışmaları devam etmekte bu sebeple Barbaros Su Kültürü Mirası Projesi’nden elde edilecek bilgilere ve bu projenin vesile olacağı yeni gündemlere muhtarlık olarak önem verilmektedir.

Destekleyen

Kültür için Alan projesi, görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki kültürel projelere ortam, mekân ve kaynak sağlamanın yanı sıra, yerel kurumlar ve sanat alanında üretim yapan profesyonellere farklı eğitim ve gelişim olanakları sunuyor. Kültür için Alan, Türkiye ve Avrupa’daki kültür dünyasından partnerlerle ortak çalışmalar yürüterek, proje bölgelerinde kapsamlı programlar geliştirip organize ediyor. Detaylı Bilgi İçin www.kulturicinalan.com websitesini ziyaret edebilisiniz.