ROTA BİLGİLERİ 

·        Etap bilgileri

o   Başköy Etabı: 5.5 Km

o   Ova Etabı: 7.5 Km

·        Rotanın Açıklaması

Su kültürü rotası köy meydanından başlıyor, meydandan caminin yanındaki sokağa girip Kocataşlar toplu kuyularına geliyorsunuz. Beş yolun kesiştiği bu kavşakta aşağıya doğru inerek sizi köy mezarlığına ve Başköy mevkiine götürecek yolu takip ediyorsunuz. Yola girip ilerlediğinizde sağda Yeni Göl Kuyularını ve Yeni Göl’ü göreceksiniz. Yeni Göl’den sonra sola aşağıya doğru giden yoldan devam edin. Toprak yolu takip ettiğinizde sağda mezarlığı geçecek daha sonra solda çam ormanını geçip Başköy çeşmesine varacaksınız. Ana toprak yol buradan sağa doğru kıvrılıyor. Bir süre sonra yol sizi Başköy kuyularına getirecek. Beton geniş ağızlı kuyudan sağa yukarı doğru bir patika bir zeytinliğe giriyor. Zeytinliği boylu boyunca geçip ardında ormana doğru giden toprak yola ulaşacaksınız. Toprak yolu orman girişine kadar takip edip yolu ikiye ayrılırken sağdaki yolu seçin. Orman yolunun başlangıcında dikkatli bakarsanız sağda çalıların arasında bir yel değirmeni kalıntısı da göreceksiniz. Orman boyunca toprak yolu takip ettiğinizde ormanın sınırına geleceksiniz. Bu orman sınırındaki yola geldiğinizde sola doğru devam edin. Eğer yoğun yağışlardan sonraki bir dönemde yürüyorsanız ormanın içinden geçen kış deresini geçmek için paçaları sıvamanız gerekebilir. Dereyi geçtikten sonra patika çalıların arasından yukarı doğru devam ediyor. Patikayı tepenin sonundaki yatay büyümüş bir çam ağacının da olduğu koruya gelene kadar devam edin. Korudan aşağıya doğru hayıtların ve göl yatağının kenarından yürüdüğünüzde bu gölü besleyen kış deresine geleceksiniz. Kış deresini geçer geçmez Su Değirmeni yapısı karşınıza çıkacak. Değirmenin üst tarafına çıkıp su toplama havuzlarını inceleyebilirsiniz. Değirmen sağınızda kalacak şekilde yukarı doğru giden toprak yolu takip edip köye yaklaşırken solunuzda göreceğiniz yüksek taş duvarlı ilk evin yanında sola yukarı dönün. Yolun üstüne gelirken sağda tan tan kuyusunu göreceksiniz, solda ise başka bir yel değirmeni kalıntısı. Asfalt yola çıktığınızda sağa dönün, 200mt sonra sağda hayıtlarla çevrili bir göl daha geçeceksiniz. Asfalt yolda devam ederken evlerin başladığı yerden sağa köye doğru sapın ve ileride eski caminin kubbeli minaresini göreceksiniz, ona doğru yürüyün Camiye geldiğinizde karşısında içinde iki büyük fırın olan yeşil alanı göreceksiniz. Onun aşağısından giden yolu seçip devam edin.   Dört yol ağzına geldiğinizde karşıdaki yoldan devam edeceksiniz ama sağdaki yoldan 30 mt kadar aşağı inip sağınızda kalan köyün munarbaşını(Pınarbaşı) ve Pınarbaşı kuyularını görebilirsiniz. Rotaya geri dönüp evlerin arasından köyün eski harman yerleri olan açıklığa çıkacaksınız. Evlerin bitip yolun çatallaştığı noktada sağda harman yerinin ortasından geçen bir toprak yol sizi aşağıya eski ilkokul binasının arkasına doğru götürecek. Etrafınızda köyün toplu kuyu bölgelerinden Mehmetler ve Mintaları göreceksiniz. Kuyularla çevrili bir yol ayrımındayken sağa ve sonra sola dönüp ilerleyince köyün ana girişine geliyorsunuz. Burada Başköy etabı bitiyor, ova etabına başlayabilirsiniz.

Ova etabı için köy girişindeki dört yol ağzından Ildırı/kadıovacık yönünde asfalttan yürümeye başlayın. 200mt sonra sola ovaya giden yolla karşılaşacaksınız. Yola girdikten sonra karşınıza çıkacak ilk dörtyol ağzında sola dönün ve o yolu takip edin. Yol boyunca dikkatli bakarsanız sağda ve solda tarım arazilerindeki kuyuları görebilirsiniz. Bu toprak yolda yürürken solda size bir çam ormanı eşlik etmeye başlayacak, orman hep solunuzda kalacak şekilde yürümeye devam edin, ormana sapmayın. Bir noktada yol çatallaştığında soldan düz devam edin ve bir ağaçtan sağa dönebildiğiniz noktada dönün bu yolun başında sola bir evi geçeceksiniz. Biraz ileride kubbeli bir eski yapı göreceksiniz, hamalı kuyu. Osmanlı dönemi ticaret yolu üzerinde durak yeri olarak kullanılan yıkanmak için kullanılan yapıyı ve etrafındaki kuyuları ziyaret ettikten sonra, hamam yapısının arkasında başlayan çalıların yanından batıya doğru ilerleyin. Bu patika 50 mt sonra biterken çalıların arasından geçip sizi ovadan geçen ana kış deresi koca derenin üstündeki bir köprüye getiriyor.  Köprüyü geçip düz yürümeye devam edin. Evler başladığı yerdeki Dörtyol ağzından sağa dönüp zeytinlikler arasındaki Yumru dağ yanındaki bu yolu takip edin, bu yol sizi Barbaros ovasına çıkaracak. Zeytinlikler azalıp tarlaların başladığı yerde bir yol ayrımı olacak, siz sağa ovaya doğru ilerleyin. Ova ortasındaki bu toprak yolda da sağlı sollu kuyulara rastlayacaksınız. Kıvrıla kıvrıla 700mt kadar yürüyüp solda yüksek taş duvarlı araziyi geçtikten sonra ilk sola giren toprak yola girip yol bitimi sağa ve hemen biraz sonra solda tuğla ağızlı kuyudan sola dönün, düz devam ettiğinizde ana yola gelince karşıya geçip tam karşıdaki toprak yoldan devam edin. Sağda bir gölet geçeceksiniz ve yol ayrımına geldiğinizde sağa dönün. O yolu köyün taş döşeli yoluna varana kadar takip edin. Bu yol üzerinde de sağlı sollu kuyular görebilirsiniz. Taş döşeli yola geldiğinizde sağa dönüp ilerlediğinizde köy içi ana yola bağlanıyorsunuz, sağa dönüp devam ettiğinizde başladığınız nokta olan köy meydanına geri döneceksiniz. 

Bu harita, Barbaros Köyü’ndeki somut su kültürü mirasına ait göletlerin, kuyuların, çeşme ve su değirmenin gösterildiği bir Su Mirası Haritasıdır ve içinde bazı su kültürü öğelerinin üzerinden geçen 13km’lik bir yürüyüş rotası da yer almaktadır. Haritanın, köyün suya dair somut miras öğelerini daha görünür kılarak hatırlanmalarını ve bu kültürün korunarak köy sakinlerinin su kaynaklarıyla ilişkilerinin gelişmesine ilham olmasını amaçlamaktadır.


Harita Öğeleri

Yeni Cami

Eski camiyi onarma güç olduğu için 2000li yıllarda köyde kurulan yeni bir cami yaptırma derneğinin topladığı yardımlarla, köy meydanında bulunan  mescit yıkılarak yerine büyükçe bir cami yapılmıştır. 2007 yılında ibadete açılan cami iki kattan oluşup ibadethane üst katta yer almaktadır.

Yel Değirmeni

Cumhuriyet öncesi dönemde köyün tahıllarını kuzey rüzgarları yardımıyla öğütmek için kullanılmış yel değirmeni kalıntısı.

Kooperatif Binası

Yapı 70li yıllarda Tarım Kredi kooperatifi binası olarak inşaa edilmiş, 1998’e kadar bu şekilde kullanılmıştır. Günümüzde Mimas Sanatevi ve Atölye, Kulinka Cafe ve Barbaros Kalkınma Kooperatif binası olarak kullanılmaktadır.

Sinema Binası

70’li yıllar ve 80’lerin başında köyden Ali Öztürk, harım* yerine kapalı bir sinema binası inşaa etmiş ve burada sinema filmleri gösterilmiştir. *Harım, ev yakınlarında bulunan küçük bahçecilik işlerinin yapıldığı alanlardır.

Başköy Çeşmesi

Köyün ilk yerleşim yeri olan Başköy mevkindeki kış aylarında hala akmakta olan Osmanlı dönemi çeşmesidir. Çeşmeyi besleyen Başköy kuyuları çeşmenin biraz yukarısındaki bir bölgede bulunmaktadır.

Eski Cami

Başköy’den köyün şu an bulunduğu yere göçen halkın ihtiyaçları için 1787 yılında kendi imkanlarıyla inşa ettikleri eski cami. Artık aktif olmayan 200 kişilik caminin orijinal bir minaresi ve bahçesinde iki tane kuyusu bulunuyor.  

Hamamlı Kuyu

Ovada bulunan ve etrafındaki kuyularla birlikte anılan yapı. Osmanlı döneminde Çeşme yönüne giden ticaret yolu üzerinde bir durak noktasıymış. Burada bir gece konaklayan kervanlar için, etrafındaki kuyulardan su çekip ısıtarak ve ısınan suyu testilerden devirme usulüyle temizlik ihtiyaçlarını giderdikleri yer.

Su Değirmeni

 1970li yıllara kadar aktif kullanılan kış dereleri ile doldurulan havuzlardan akıtılan suyla çalışan tahıl öğütmek için kullanılan Su Değirmeni kalıntısı.

Eski Okul

Eski ismi Sıradam olan Barbaros köyü 1913’de bölgenin nahiye merkezi olur. Yapı nahiye merkezliği ve jandarma karakolu olarak inşaa edilmiştir. 1931 yılında nahiye merkezi Uzunkuyu’ya taşınınca bina köyün ilkokulu oldu. Yeni okul binası inşaa edilince köyün kına, eğlence, tiyatro gibi ortak etkinliklerini yaptığı bir bina olarak kullanılmıştır. Günümüzde Emek Kültür ve Sanat Evi olarak kullanılmaktadır.

Zübeyir Zühtü Erzen Kütüphanesi

70’li yıllarda Ankaralı bir hayırsever tarafından babası Zübeyir Zühtü Erzen adına yaptırılmış ve Milli Eğitime devredilmiştir. 20 yıl aktif kullanıldıktan sonra kapanmıştır. Bugün bu yapı, köyün ortak eğitim, işlik ve kitaplığı olarak kullanılmaktadır.