Su Kültürü Mirası

Araştırma Süreci

Barbaros Su Kültürü Mirası projesinde yaptığımız çalışmaların temeli köyde yürüttüğümüz araştırma sürecine dayanmaktadır.

Araştırmamız, Barbaros Köyü’nün büyüklerinden dinlenen yaşanmış ve sözlü olarak devralınmış hikâyeleri, yörenin tarihini bilenlerin anlatıları, bölgede çalışmalar yürüten akademisyenlerin araştırma analizleri, yerinde gözlem ve inceleme ile gerçekleşmiştir.

Barbaros Su Mirası Haritası

Hazırlık aşamasında olduğumuz bu çalışma Barbaros köyündeki somut su kültürü mirasına ait göletlerin, kuyuların, çeşme ve su değirmenin gösterildiği bir Su Mirası Haritasıdır. Harita, bu öğelerin  bazılarının üzerinden geçen bir rotayı da içerecektir. Bu harita köyün suya dair somut miras öğelerini daha görünür kılmayı amaçlar; hem köy sakinlerinin hem de köyün ziyaretçilerinin köydeki somut öğelerden haberdar olmasını sağlayacak ve onları ziyaret etmeyi teşvik edecektir.

Barbaros’un Su Hikayeleri

Suyun kaynağını, bugününü ve geleceğini, birlikte düşünmek niyetiyle yoldayız. Köyümüzün su kültürü ögelerini & çevresindeki hikâyeleri araştırıyoruz.

Kaynaklar & Fotoğraflar

Kaynak Fotoğraf arşivimiz